Uitstekend eerste halfjaar Nederlandse woningmarkt